รับสอนพิเศษแคลคูลัส

                                                                                        แคลคูลัส (Calculus)

           เป็นสาขาหลักของคณิตศาสตร์ที่มีความจำเป็นสำหรับเกือบทุกสาขาวิชาในปัจจุปัน เพราะว่าในหัวข้อของ พีชคณิต เรขาคณิต และปัญหาทางฟิสิกส์ ในขั้นสูงจำเป็นที่จะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับแคลคูลัสในการทำด้วย ทางสถาบัน int จึงได้เปิดคอร์สสำหรับน้องๆที่ต้องการเตรียมความพร้อม ทั้งการติวเข้มก่อนสอบ และปูพื้นฐาน เพื่อให้น้องๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจและได้คะแนนที่ดี โดยเนื้อหาที่สอนจะตรงกับวิชา แคลคูลัส1(Calculus I), Calculus for Business I, Calculus for Business II, Mathematics for Economists I,  เป็นต้น เนื้อหาจะประกอบไปด้วยส่วนที่สำคัญ อยู่ 4 ส่วนหลักๆ คือ

1. ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการเรียน (Fundamental Mathematics)

จะประกอบด้วยเนื้อหาที่นักเรียนอาจจะเคยผ่านตามาบ้างแล้ว โดยจะประกอบด้วยหัวข้อต่างๆดังนี้ : Types of Functions, Equations, Inequalities, Sets, Relations and Functions, Functions of Several Variables, Matrix Algebra, 

2. ลิมิตและความต่อเนื่อง (Limit and Continuity) 

Concept หลักของ limit คือการคิดว่าหากค่าของ x เข้าใกล้ค่าๆหนึงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับ Function f(x) โดยแบ่งเป็น 3รูปแบบใหญ่ๆ คือ 1. เมื่อ x เข้าใกล้ค่าคงที่
2. เมื่อ x เข้าใกล้ 0
3. เมื่อ x เข้าใกล้ค่าอนันต์ หัวข้อที่เกี่ยวข้อง (related topics) : Limit exist, Limit left and right, Continuity of a Function, Limit to infinity and zero.

3. อัตราการเปลี่ยนแปลง (Rate of Change) และ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน (Derivative of a Function)

การหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นหลักสำคัญของเรื่อง Differentiation โดยเราจะนำเรื่อง limit เข้ามาช่วยทำให้หาอัตราการเปลี่ยนแปลงทำได้อย่างแม่นยำมากขึ้นทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ง่าย ตัวอย่างที่พบได้บ่อยของการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงคือ การหาค่าความชันที่จุดต่างๆและหาสมการเส้น tangent / normal line หัวข้อที่เกี่ยวข้อง (related topics) : Derivatives of functions with one variable, Maxima and minima of functions with one variable, Partial & derivatives, Total differential, Optimization of multivariable functions.

4. อินทิเกรต (Integration)

เป็นการย้อนกระบวนการ Differentiation โดยหลักๆแล้วจะนำไปใช้ในการหาค่าพื้นที่ใต้กราฟและปริมาตรของรูปทรงต่างๆตามสมการ หัวข้อที่เกี่ยวข้อง คือ Definite and indefinite integration, Technical of integration, Multiple integration, Sequences and series, Interest, present value, Future value, Introduction to differential and difference equations.  

คณะที่มีการเรียน calculus:

  • บัญชี (BBA)
  • เศรษฐศาสตร์ (EBA, BE)
  • สถาปัตย์ (INDA)
  • วิศวะ ทุกสาขา (ISE,SIIT,TEP,TEPE)
  • วิทยาศาสตร์  (BSAC)
  • มหิดลอินเตอร์ (MUIC)

  ทางสถาบันกวดวิชา INT นัั้น มีสอน calculus ในระดับมหาวิทยาลัย ครอบคลุมทุกคณะทั้ง CU (INDA,BBA,EBA,ISE) , TU (BE, TEP, TEPE), MUIC และ ABAC สอนสดโดยทีมพี่วิศวะ ป.โท จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับน้องๆที่

สนใจติดต่อได้ที่ 

090-985-5514 หรือ line id : @824yajay

น์

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 10,251,214