ฬ จุฬาติวเตอร์ วิชาที่เปิดสอน อัตราค่าสอน ผลงานของเรา

Home
Home
 • ศูนย์รวมติวเตอร์มีคุณภาพที่มากที่สุดในประเทศไทย
 • มีทั้งสิตแพทย์, วิศวะ, สถาปัต, เศรษฐศาสตร์, อักษร, วิทยา มากกว่า 5,000 คน รวมถึงผู้ได้รับเกียรตินิยมของแต่ละคณะ
 • สามารถเลือกวัน เวลา และสถานที่เรียนได้ด้วยตนเอง
 • ขอทราบประวัติของติวเตอร์ถึงประสบการณ์สอนและประวัติการศึกษา
 • ทางเรามีความใส่ใจและรับฟังความต้องการของผู้ปกครอง
 • สามารถรับคำปรึกษา ให้คำแนะนำ และวางแผนการเรียน การอ่านหนังสือ
 • น้องๆที่มีพื้นฐานอ่อนควรมีการปรับปรุงและมีพัฒนาการอย่างไร
 • น้องที่มีพื้นฐานดีแล้ว แต่อยากทำให้ดีขึ้นอีกจะต้องดึงจุดเด่นของน้องด้านใดออกมาบ้าง
 • เน้นที่การปรับความรู้พื้นฐานก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแก่นแท้ของเนื้อหาอย่างแท้จริง
 • จากนั้นจึงนำไปสู่การประยุกต์ใช้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำโจทย์ต่าง ๆได้อย่างหลากหลายรูปแบบ
 • ฝึกทำแบบฝึกหัดและโจทย์ข้อสอบต่างๆ เพื่อให้น้องๆ มีความมั่นใจในการทำข้อสอบมากยิ่งขึ้น
 • ติวเตอร์แต่ท่านจะมีเอกสารประกอบการเรียน น้องจะเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น
 • สามารถสอบถามติวเตอร์ได้ทันทีที่ไม่เข้าใจทั้งในขณะที่เรียน หรือหลังจากเลิกเรียนแล้ว
 • น้องๆ สามารถเลือกหรือเป็นผู้กำหนดบทเรียนที่ต้องการที่จะให้ติวเตอร์สอนได้เลย
 • RO CHULA TUTOR รับประกันคุณภาพผู้สอนทุกคน
 • หากผู้เรียนไม่พอใจสามารถเปลี่ยนผู้สอนได้ทันทีเพื่อประโยชน์แก่ตัวน้องๆเอง
 • เหมาะสำหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐาน เรียนในโรงเรียนไม่เข้าใจ ไม่กล้าถามอาจารย์
 • เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการให้สอนการบ้านหรือแบบฝึกหัดในห้องเรียน
 • หมาะสำหรับน้องต้องการเพิ่มเกรดในโรงเรียน สอบเข้า ม.1 หรือ ม.4
 • เหมาะสำหรับน้องที่เหลือเวลาอ่านหนังสือไม่มากนัก อ่านไม่ทัน
 • เหมาะสำหรับน้องที่จะสอบตรง O-NET SMART-I มีเวลาเตรียมตัวน้อย จับประเด็นไม่ถูก
 • เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการตะลุยโจทย์ เพื่อเพิ่มประสบการณ์

 

 

 

 

 

Visitors: 10,251,214