รวม รับตรง 2560 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ปิดรับ กันยายน 59 นี้

 

รวม รับตรง โควตา 60 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ปิดรับ กันยายน 59

รวมโครงการรับตรง โควตา จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 40 โครงการ
ที่ปิดรับสมัครภายในเดือนกันยายน นี้จ้า รีบสมัครด่วนเลยนะ เช่น
รับตรงทั่วประเทศแม่ฟ้าหลวง,  แพทย์ บูรพา,มหิดล,จุฬา,ขอนแก่น,สุรนารี,
ทุน siit , ทุน tepe , พยาบาล สุรนารี

 

รวม รับตรง โควตา 60 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ปิดรับ กันยายน 59

 

รับตรง โควตา 60  ฬ จุฬาติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว

 

มหาวิทยาลัยโครงการปิดรับ 
ธรรมศาสตร์ รับตรง สาขาวิศวกรรมยานยนต์ AUTO-TU ธรรมศาสตร์ 60 1 กย image: http://files.unigang.com/pic/1/5565.png

 

บางมด รับตรง โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า 60 4 กย image: http://files.unigang.com/pic/1/5565.png

 

รำไพพรรณี รับตรง โควตา ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ปีการศึกษา 2560 6 กย image: http://files.unigang.com/pic/1/5565.png

 

พระนครเหนือ รับตรง โควตาพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พระนครเหนือ 2560 9 กย image: http://files.unigang.com/pic/1/5565.png

 

สุรนารี รับตรง ทุน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2560 9 กย image: http://files.unigang.com/pic/1/5565.png

 

ธัญบุรี รับตรง โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2560 9 กย image: http://files.unigang.com/pic/1/5565.png

 

เชียงใหม่ รับตรง โครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ ม.เชียงใหม่ 60 9 กย image: http://files.unigang.com/pic/1/5565.png

 

มอ โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง ม.อ. ปีการศึกษา 2560 9 กย image: http://files.unigang.com/pic/1/5565.png

 

ธรรมศาสตร์ รับตรง TEP-TEPE, AUTO-TU และสอบชิงทุน TEPE ม.ธรรมศาสตร์ 60 10 กย image: http://files.unigang.com/pic/1/5565.png

 

ธรรมศาสตร์ รับตรง ทุนเต็มจำนวน โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร SIIT ม.ธรรมศาสตร์ 60
13 กย image: http://files.unigang.com/pic/1/5565.png

 

ขอนแก่น รับตรง คณะแพทยศาสตร์และทันตะแพทย์
โครงการ MDX,MDO2,CPIRD,ODOD, DTX ม.ขอนแก่น
1-13 กย image: http://files.unigang.com/pic/1/5565.png

 

สุรนารี รับตรง 3 โครงการ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2560 14 กย image: http://files.unigang.com/pic/1/5565.png

 

ศิลปากร โครงการเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม  ม.ศิลปากร 60 15 กย image: http://files.unigang.com/pic/1/5565.png

 

แม่ฟ้าหลวง รับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง 2560 15 กย image: http://files.unigang.com/pic/1/5565.png

 

สุรนารี รับตรงทั่วประเทศ โควตาวิชาเรียน ม.เทคโนโลยีสุรนารี  2,165 คน 15 กย image: http://files.unigang.com/pic/1/5565.png

 

มหิดล รับตรง ม.มหิดล อำนาจเจริญ 2560 16 กย image: http://files.unigang.com/pic/1/5565.png

 

ศิลปากร โครงการเพิ่มพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ศิลปากร 60 16 กย image: http://files.unigang.com/pic/1/5565.png

 

ศิลปากร รับตรง คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 2560 20 กย image: http://files.unigang.com/pic/1/5565.png

 

บูรพา โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ม.บูรพา 22 กย image: http://files.unigang.com/pic/1/5565.png

 

ลาดกระบัง รับตรง โครงการ ช้างเผือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 60 23 กย image: http://files.unigang.com/pic/1/5565.png

 

จุฬา รับตรง 5 โครงการ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาฯ 60 23 กย image: http://files.unigang.com/pic/1/5565.png

 

มอ  โครงการ ม.อ.ภูเก็ตมุ่งมั่นตั้งใจดี  60 23 กย image: http://files.unigang.com/pic/1/5565.png

 

มอ โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ม.อ. ปีการศึกษา 2560 23 กย image: http://files.unigang.com/pic/1/5565.png

 

สุรนารี รับตรงทั่วประเทศ พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2560 29 กย image: http://files.unigang.com/pic/1/5565.png

 

อุบล รับตรง โควตาพื้นที่ ม.อุบลราชธานี 2560 จำนวน 2220 คน 30 กย image: http://files.unigang.com/pic/1/5565.png

 

มอ โครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 30 กย image: http://files.unigang.com/pic/1/5565.png

 

เชียงใหม่ รับตรง โครงการพิเศษคณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่ 2560 30 กย image: http://files.unigang.com/pic/1/5565.png

 

มหิดล รับตรง แพทย์ ทันตะ มหิดลเพื่อชาวชนบท ม.มหิดล 2560 30 กย image: http://files.unigang.com/pic/1/5565.png

 

มหาสารคาม รับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 60 รวม 7,916 คน 30 กย image: http://files.unigang.com/pic/1/5565.png

 

  รับตรง วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก ม.ราชภัฎเชียงราย 60
30 กย image: http://files.unigang.com/pic/1/5565.png

 

มหิดล รับตรง โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 30 กย image: http://files.unigang.com/pic/1/5565.png

 

มหิดล รับตรง&ทุน เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT หลักสูตรนานาชาติ ม.มหิดล 60 30 กย image: http://files.unigang.com/pic/1/5565.png

 

บูรพา รับตรง โครงการนักเรียนผู้มีความสามารพิเศษทางกีฬา ม.บูรพา 60 30 กย image: http://files.unigang.com/pic/1/5565.png

 

ทักษิณ โครงการสอบตรง ม.ทักษิณ 60 30 กย image: http://files.unigang.com/pic/1/5565.png

 

ศิลปากร รับตรง ทุน ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์  ม.ศิลปากร 2560 30 กย image: http://files.unigang.com/pic/1/5565.png

 

เกษตรศาสตร์ รับตรง โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ 1 ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร 2560 30 กย image: http://files.unigang.com/pic/1/5565.png

 

ศิลปากร รับตรง ทั่วประเทศ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2560 รอบ 1 4 ตค image: http://files.unigang.com/pic/1/5565.png

 

 

Visitors: 10,194,314